Tuesday, September 11, 2007

day of disappointments

1) kasya sa battery clip ang 9 volts
2) si simon, tano at elena ay mga hindi totoong tao
3) dalawampiso ang tubig. anim na piso ang bote. dalawampiso ang tubo
4) nasasayang ang buhay ko ng isa't kalahating oras
5) alas-tres sila nagpaulan, hindi sa hating gabi (cloud seeding)
6) wala akong exam sa 141 bukas
7) pagdating ng gabi, bukas na ang friendster sa network ng UP
8) merong ikot hanggang 10pm

nung naglalakad ako sa gitna ng palma hall at faculty center, ikaw lang ang nakikita ko

No comments: