Wednesday, October 04, 2006

dilaan ang selyo, patakan ng luha

bumili ng sobre

lagdaan

dilaan ang mga selyo


huling pagkakataon

No comments: