Thursday, July 31, 2008

maalat pa rin

hindi masama ang pagunlad kung hindi nakakasira ng kalikasan

No comments: