Sunday, May 27, 2007

note to self

sa gitna ng mga kasiyahan at mga biyaya, wag mong kakalimutan malungkot. alalahanin mo na sumagasa ka ng anim na tao para magpakasaya ng isang oras. at alam mo naman na balang araw, babawiin din yan sayo kasi sumosobra ka na. hindi ka naman karapatdapat

when you can't even breathe in your own comfort zone

No comments: