Sunday, May 27, 2007

note to self

sa gitna ng mga kasiyahan at mga biyaya, wag mong kakalimutan malungkot. alalahanin mo na sumagasa ka ng anim na tao para magpakasaya ng isang oras. at alam mo naman na balang araw, babawiin din yan sayo kasi sumosobra ka na. hindi ka naman karapatdapat

when you can't even breathe in your own comfort zone

Saturday, May 19, 2007

BlackDemonCo dirtjump competition

right in our backyard!! empty lot behind mater ecclesiae school

Friday, May 04, 2007

diorama of the Philippines in a pedicab


where's wally?
can you find
  • pera
  • alak
  • bad politics
  • conflicting faith
  • lies
  • crass capitalism
  • superficial media
  • remorse
found them all?